LIONS CLUB,PARBHANI (DIST 323 H2) EXECUTIVE MEMBERS (year 2008-2009)
-: Lions Club Parbhani :-
President
Lion Vithal L.Shahane
'Anusaya', Gandhi park, Parbhani
Ph:02452-220189 M:9890338270
Secretary
Lion Sanjay Pralhadrao Bokan
Behind SBH (HO) Vakil Colony, Parbhani Ph:02452-224453 M:9890338270
Secretary
Lion Shyamsundar Ramlal
Amay Nagar, Parbhani PH:02452-229098 M:9423142255
1st voice precident
Lion Goind Jagnnath Ajmera
Adat Shop , New Mondha Parbhani Ph:02452-223369 M:9325263888
-: Lions Club Parbhani Queens :-
President
Lion Dr.Anil Kamble
Aboli Hospital, Bus Stand Road, Parbhani
M9766835025
Secretary
Lion Mrs.Saroj C.Deshpande
Audit Nagar, Jintur Road, Parbhani. M:9960461490
Treasurer
MJF Lion Mrs.Kusumtai M.Zarikar
Narayan Chaul, Parbhani Ph:02452-220387 M:9960425890
1st voice precident
Lion Mr.Haneet Solanki
Yusuf Coloni, Parbhani Ph:02452-221483 M:9890352111
-: Lions Club Parbhani Prabhavati :-
President
Lion Dr.Jayprakash Gaikwad
'Govind' Lokmanya Nagar, Parbhani Ph:02452-226085
Secretary
Lion Balkishan Debadwar
Amruta Gift Gallery,Ramkrishna Nagar, Parbhani. PH:231879 M:9420196400
Treasurer
Lion Ravishankar Zingare
Prabhavati Nagar , Old pedgaon Road Parbhani Ph:02452-226085
1st voice precident
Lion Yadnyakumar K.Karewar
'Keshavsuth', Acharya Nagar Basmat Road, Parbhani Ph:02452-249731 M:9422924618
-: Lions Club Parbhani Silver :-
President
Lion Prof.Arunkumar Lemade
B-26,B&C quarter, karegaon Road, Parbhani Ph:02452-226771 M:9422176715
Secretary
Lion Dr.Sandip S.Narwadkar
P.D.Jain Homeopathic Medical Collage & HOspiatal, Parbhani. M:9422175648
Treasurer
Lion Prof.Appaao N.Dahale
B-26,B&C quarter, karegaon Road, Parbhani M:9422924637
1st voice precident
Lion Abhayraj Dhanraj Jain
P.D.Jain Homeopathic Medical Collage & HOspiatal, Parbhani. M:9422176983
 LIONS CLUB,PARBHANI (DIST 323 H2) EXECUTIVE MEMBERS